tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 3 Thông báo

Quyết định 851/QĐ-TCCB về việc Ban hành Quy chế đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các Tòa án nhân dân

Quy chế đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các Tòa án nhân dân

Ngày ban hành: 13/07/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 345/2016/QĐ-CA về việc tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; TAND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ban hành về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; TAND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ngày ban hành: 17/04/2016

Ngày có hiệu lực:

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực