• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/04/2017
Số ký hiệu Quyết định 663/QĐ-TANDTC về số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phó đối với TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và TAND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương Ngày ban hành 12/04/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực