• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/07/2016
Quy chế đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các Tòa án nhân dân
Số ký hiệu 851/QĐ-TCCB về việc Ban hành Quy chế đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các Tòa án nhân dân Ngày ban hành 13/07/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực