• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/06/2016
Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13
Số ký hiệu Số: 01/2016/NQ-HĐTP: Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 Ngày ban hành 30/06/2016
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực