• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/09/2016
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân
Số ký hiệu Số: 04 /2016/TT-TANDTC Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân Ngày ban hành 16/09/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực