• Hiệu lực:
Số ký hiệu Ngày ban hành
Loại văn bản Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực