Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản pháp luật

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Quyết định 663/QĐ-TANDTC về số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phó đối với TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và TAND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương 12/04/2017
2 851/QĐ-TCCB về việc Ban hành Quy chế đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các Tòa án nhân dân Quy chế đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các Tòa án nhân dân 13/07/2016 Tòa án nhân dân tối cao
Nguyễn Hòa Bình
3 345/2016/QĐ-CA về việc tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; TAND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ban hành về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; TAND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 17/04/2016 Tòa án nhân dân tối cao
Nguyễn Hòa Bình