Văn bản pháp quy
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản pháp luật

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 Quyết định 663/QĐ-TANDTC về số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phó đối với TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và TAND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương 12/04/2017
2 03/2017/NQ-HĐTP về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án Công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án 21/03/2017 Tòa án nhân dân tối cao
Nguyễn Hòa Bình
3 02/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính Ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính 13/01/2017 Tòa án nhân dân tối cao
Nguyễn Hòa Bình
4 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự Ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự 13/01/2017 Tòa án nhân dân tối cao
Nguyễn Hòa Bình
5 Số: 03/2016/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản 29/11/2016 Tòa án nhân dân tối cao
Nguyễn Hòa Bình
6 Số: 04 /2016/TT-TANDTC Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân 16/09/2016 Tòa án nhân dân tối cao
Nguyễn Hòa Bình
7 851/QĐ-TCCB về việc Ban hành Quy chế đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các Tòa án nhân dân Quy chế đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các Tòa án nhân dân 13/07/2016 Tòa án nhân dân tối cao
Nguyễn Hòa Bình
8 Số: 01/2016/NQ-HĐTP: Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 30/06/2016 Tòa án nhân dân tối cao
Nguyễn Hòa Bình
9 Số: 02/2016/NQ-HĐTP: Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự 20/06/2016 Tòa án nhân dân tối cao
Nguyễn Hòa Bình
10 345/2016/QĐ-CA về việc tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; TAND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ban hành về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; TAND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 17/04/2016 Tòa án nhân dân tối cao
Nguyễn Hòa Bình