Ban Pháp chế, HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI

Ngày đăng: 21/06/2017  - Lượt xem: 544

Ngày 20/6/2017, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Buổi sáng, tại Sở Tư pháp, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra Báo cáo tình hình triển khai Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 và 2 chuyên đề: Quy định định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; Quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tình hình triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 cho thấy, công tác này đã được triển khai tích cực và hiệu quả. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước cấp trên và các Nghị quyết của HĐND tỉnh đa dạng, phong phú, hướng tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần làn chuyển biến, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật của nhân dân; đảm bảo Hiến pháp, pháp luật được tuân thủ và chấp hành nghiêm. Công tác tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật được triển khai hiệu quả. Qua kiểm tra đã kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cho ý kiến vào báo cáo, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nên gộp một số phần, mục cụ thể để báo cáo được khái quát nhất; tập trung vào đánh giá công tác tuyên truyền, giới thiệu, kiểm tra việc thực hiện Hiến pháp. Đồng thời, bổ sung kết quả công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra; bổ sung số liệu đến tháng 6/2017 và có so sánh với kết quả năm 2016. Phần nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, cần xác định nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết các khiếu nại, tố cáo và các vụ việc dân sự, nhất là một số vụ việc còn tồn đọng, kéo dài.

Thống nhất việc cần thiết ban hành Nghị quyết Quy định định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Nghị quyết Quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, các đại biểu đề nghị trong các tờ trình, dự thảo Nghị quyết cần đánh giá nghiêm túc hiệu quả, hiệu lực của các nghị quyết HĐND tỉnh; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, vận hành ở cơ sở. Để ngắn gọn, dễ hiểu, có đại biểu đề nghị đổi tên gọi Nghị quyết Quy định định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng, hoàn hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thành Nghị quyết Quy định định mức chi cho việc xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; đề nghị hiệu lực thi hành nên áp dụng từ năm 2018 nếu Nghị quyết này được thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Đồng thời, cho ý kiến cụ thể vào bố cục, nội dung và cách hành văn của 2 Nghị quyết.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Phương Hoa đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa 2 dự thảo Nghị quyết trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, nâng cao tính khái quát, tránh tình trạng liệt kê, thống kê các số liệu; đánh giá rõ hơn về hiệu quả công tác thanh tra; chất lượng thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về tính đồng bộ, tổng thể và chất lượng áp dụng pháp luật hiện nay.

Buổi chiều, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra báo cáo của các đơn vị: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự và Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. 

Theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, 6 tháng đầu năm nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện và khởi tố 456 vụ án, với 759 bị can.  Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, Viện kiểm sát hai cấp thụ lý trên 900 tin báo, tố giác về tội phạm; thụ lý kiểm sát điều tra trên 620 vụ với trên 1.000 bị can. Trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, Viện kiểm sát hai cấp đã thực hiện đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật, đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Việc phê chuẩn, không phê chuẩn các lệnh, quyết định của Cơ quan điều tra đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật. Tỷ lệ bắt giữ, xử lý hình sự đạt 99,6%. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp được triển khai liên tục, kịp thời phát hiện tồn tại, thiếu sót của các cơ quan tư pháp và các hoạt động tư pháp. Viện Kiểm sát đã ban hành 19 kháng nghị, 89 kiến nghị và 12 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

6 tháng đầu năm 2017, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc thụ lý trên 2.600 vụ việc, đã giải quyết gần 1.900 vụ, việc, đạt tỷ lệ 70,8%. Công tác tranh tụng tại phiên tòa ngày càng được tăng cường và đảm bảo thực chất; chất lượng công tác xét xử được nâng lên; việc trả hồ sơ điều tra bổ sung có căn cứ, đúng quy định của pháp luật; tổ chức tốt công tác xét xử án điểm, án lưu động. Công tác kiểm tra được tổ chức định kỳ và đi vào thực chất; công tác hòa giải trong các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động, đối thoại trong vụ án hành chính được nâng cao.

Cục Thi hành án dân sự và các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện đã giải quyết xong hơn 3.000 việc với 99,3 tỷ đồng, nằm trong top đầu về kết quả thi hành án toàn quốc. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện hiệu quả hơn. Năng lực, kỹ năng quản lý, chỉ đạo điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý từ Cục đến Chi cục cấp huyện có nhiều tiến bộ; kỷ cương, kỷ luật được siết chặt và tiếp tục tăng cường.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh bổ sung phần đánh giá về tin báo tố giác tội phạm; làm rõ số liệu về số khởi tố tin tố giác tội phạm; án tạm đình chỉ; bổ sung quyết định khởi tố bị can; Cục Thi hành án dân sự đánh giá chất lượng phân loại án, hoãn thi hành án, đình chỉ, tạm đình chỉ. Trong đánh giá các nguyên nhân của những tồn tại cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh đánh giá rõ nguyên nhân tỷ lệ xét xử các vụ án dân sự, hành chính, các vụ án lao động còn thấp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình đề nghị các đơn vị chú trọng công tác quản lý nhà nước trong thực hiện công tác chuyên môn; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành. Đồng chí yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác nắm bắt, tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tố tụng. Tòa án nhân dân tỉnh đánh giá vai trò của luật sư trong các vụ án hình sự. Tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong thực hiện công tác thi hành án.

Đánh giá cao kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 của các đơn vị, đồng chí Lê Thị Phương Hoa đề nghị thời gian tới, các ngành cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, đảm bảo đúng pháp luật. Trên cơ sở ý kiến các đại biểu, 3 đơn vị cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới./.

Nguồn (vinhphuc.gov.vn)

Tin tức sự kiện

APEC Việt Nam 2017 HD Trailer
Xem tất cả »