Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7, khóa XII của Đảng

Ngày đăng: 06/08/2018  - Lượt xem: 1505

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐUK, ngày 17/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 24-7-2018 của Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 03/8/2018, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7, khóa XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ.

đồng chí Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh
quán triệt những nội dung cơ bản các Nghị quyết của Hội nghị T.Ư 7, khóa XII của Đảng

Tại hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động được nghe đồng chí Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản các Nghị quyết của Hội nghị T.Ư 7, khóa XII của Đảng, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Ngay sau hội nghị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cán bộ, đảng viên và người lao động nghiên cứu, viết bài thu hoạch cá nhân, tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.   

                                                                                                 Đặng Lâm

Tin bài cùng chuyên mục

Tin tức sự kiện

APEC Việt Nam 2017 HD Trailer
Xem tất cả »