Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày đăng: 29/01/2018  - Lượt xem: 641

Ngày 26/01/2018, Đảng bộ TAND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Tham dự Hội nghị, có đồng chí Hoàng Thanh Trà, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; các đồng chí Đảng ủy cơ quan và toàn thể đảng viên, công chức TAND tỉnh.     
Tại Hội nghị đồng chí Bùi Huy Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã báo cáo với toàn thể Hội nghị về những Nội dung quan trọng trong Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng. 
Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Trong đó, có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”. Trong đó, tập trung làm rõ về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Qua đó, mỗi đảng viên, công chức trong đơn vị nhận thức sâu sắc hơn về tinh thần chỉ đạo của Đảng, thấy rõ hơn về trách nhiệm của bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.      
Sau khi quán triệt, học tập các Nghị quyết trên, Ban cán sự đảng và Đảng ủy cơ quan sẽ xây dựng Kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định.
Hà Nam

Tin tức sự kiện

APEC Việt Nam 2017 HD Trailer
Xem tất cả »