Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ TAND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020

Ngày đăng: 19/10/2017  - Lượt xem: 595

Trong các ngày 05 và ngày 09-13/10/2017, tại trụ sở TAND Vĩnh Phúc, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.
Tại Đại hội, đảng viên của 6 chi bộ, gồm: Chi bộ Tòa Hình sự; Chi bộ Tòa Dân sự; Chi bộ Tòa Hành chính - Kinh tế; Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng; Chi bộ Phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án và Chi bộ Văn phòng đã được nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và dự thảo xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Tại Đại hội đã có nhiều ý kiến đóng góp vào bản dự thảo báo cáo để bản báo cáo được hoàn thiện và đầy đủ hơn; Đại hội đã nêu ra những nguyên nhân hạn chế, tồn tại của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra cách khắc phục cũng như các giải pháp để nhiệm kỳ tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Phát huy, kế thừa những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ trước các chi bộ đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Các Đảng viên tham gia đại hội đã tích cực đóng góp ý kiến hoàn thiện Nghị quyết Chi bộ, thống nhất đề ra các mục tiêu, giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của đơn vị nhiệm kỳ 2017-2020; Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, đội ngũ đảng viên; triển khai và thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; Lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, phát huy dân chủ gắn với việc thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Kết quả, 06 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Đại hội chi bộ thành công. Tại Đại hội, các chi bộ đã bầu ra Bí thư, Phó Bí thư khóa mới đều đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu đúng theo quy định; có đầy đủ sức khoẻ, phẩm chất đạo đức, trình độ, kinh nghiệm và năng lực công tác để có thể lãnh đạo các Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đã đề ra.
Phát biểu tại đại hội của các Chi bộ, đồng chí Hoàng Thanh Trà, Phó bí thư Đảng bộ, Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã biểu dương sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các Chi bộ trong những năm qua, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu các Chi bộ cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ công chức, cán bộ hợp đồng để họ yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại Đại hội các Chi bộ:

Đ/c Hoàng Thanh Trà và đ/c Đỗ Anh Cường - Phó Chánh án TAND tỉnh
tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Vĩnh Thành, Bí thư Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2020
Đ/c Đỗ Anh Cường - Phó Chánh án TAND tỉnh tặng hoa chúc mừng đ/c Hà Nam 
Bí thư Chi bộ  Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và thi đua khen thưởng nhiệm kỳ 2017-2020
Đ/c Hoàng Thanh Trà và đ/c Đỗ Anh Cường - Phó Chánh án TAND tỉnh
\tặng hoa chúc mừng đ/c Phạm Thị Thúy Mai, Bí thư Chi bộ Tòa Dân sự nhiệm kỳ 2017-2020
Đức Hậu

Tin tức sự kiện

APEC Việt Nam 2017 HD Trailer
Xem tất cả »