Kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Tòa án nhân dân

Ngày đăng: 13/09/2017  - Lượt xem: 542

Sáng ngày 12/9/2017, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2017). Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì buổi Lễ.
Tham dự lễ kỷ niệm, có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Lê Thị Nga, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Lương Hồng Quang, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Tiếp đón các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, về phía Tòa án nhân dân có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Lê Hồng Quang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, nguyên Chánh án TAQS Trung ương; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Lãnh đạo Tòa án quân sự Trung ương, Tòa án nhân dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu và khu vực.
Trình bày Diễn văn Kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Tòa án nhân dân, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang khẳng định: Trải qua 72 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống Tòa án nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Với tinh thần đoàn kết nhất trí, đồng sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tâm tận tụy phục vụ nhân dân, ở mỗi giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước, các Tòa án đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Lê Hồng Quang trình bày Diễn văn tại Lễ kỷ niệm
Tổ chức bộ máy của các Tòa án không ngừng được kiện toàn, đổi mới để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị; chất lượng các mặt hoạt động, mà trọng tâm là công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án được nâng lên, qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Trong giai đoạn hiện nay, công tác Tòa án tiếp tục được Đảng, Nhà nước và Nhân dân dành nhiều sự quan tâm, thể hiện qua các định hướng về cải cách tư pháp đã được đề cập trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 49-NQ/TW, theo đó Tòa án được xác định là trung tâm trong hệ thống các cơ quan tư pháp và xét xử là hoạt động trọng tâm. Theo đó, vai trò, vị thế của Tòa án nhân dân đã được nâng lên rõ rệt, Tòa án có nhiều vận hội và thời cơ để đổi mới tổ chức và hoạt động nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Đồng chí Lê Hồng Quang, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ rõ, để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới, thời gian qua Tòa án nhân dân đã thực hiện nhiều đề án quan trọng như Đề án thành lập Học viện Tòa án; Đề án xây dựng và phát triển án lệ; Đề án xây dựng và phát sóng Chương trình Truyền hình TAND... Hiện nay, Tòa án nhân dân đang tiếp tục hoàn thiện một số đề án nhằm xây dựng Tòa án trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt là sự đổi mới về chất trong các TAND, TAQS các cấp nhằm nâng cao chất lượng xét xử và năng lực Thẩm phán.
Thực hiện định hướng tuyên truyền của Đảng và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, cùng với việc tăng cường chất lượng tuyên truyền trên báo chí, Tòa án nhân dân tối cao đã ra mắt Chương trình Truyền hình Tòa án nhân dân; ký kết Quy chế phối hợp với một số báo, đài Trung ương, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách tư pháp và hoạt động của Tòa án. Các hoạt động xã hội, từ thiện cũng được các TAND, TAQS các cấp tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ người nghèo, trẻ em khó khăn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt, ủng hộ quân và dân huyện đảo Trường Sa và các đơn vị Hải quân... được quan tâm, chú trọng thường xuyên.
Trong 72 năm qua, Toà án nhân dân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh... Bên cạnh đó, hàng trăm đơn vị, hàng ngàn Thẩm phán, cán bộ, công chức của TAND, TAQS các cấp đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đây chính là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp quan trọng của Tòa án trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất
cho đồng chí Nguyễn Sơn, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Phó Chánh án Lê Hồng Quang chỉ rõ trong bối cảnh hiện nay, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp; số lượng các vụ việc mà các Toà án phải thụ lý, giải quyết vẫn có chiều hướng gia tăng; số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật còn rất lớn… Chính vì vậy nhiệm vụ của các Tòa án trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án nhân dân các cấp phải xác định rõ trách nhiệm của mình, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Lê Hồng Quang kêu gọi toàn thể đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TAND, TAQS các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm phải “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống…để thực hiện tốt các giải pháp lớn do Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã đề ra, đặc biệt là thực hiện tốt 14 giải pháp tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện nâng cao chất lượng xét xử theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ công lý, theo định hướng  cải cách tư pháp của Đảng.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”
cho các đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp phát triển TAND
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba cho 07 tập thể và 24 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Kịp thời ghi nhận những đóng góp thiết thực của các tổ chức, cá nhân đối với sự nghiệp phát triển Tòa án nhân dân, cũng tại buổi lễ, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” đối với đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 
Nguồn (toaan.gov.vn) 
 

 

Tin tức sự kiện

APEC Việt Nam 2017 HD Trailer
Xem tất cả »