TAND huyện Tam Dương: Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án

Ngày đăng: 12/07/2017  - Lượt xem: 306

(Công lý) - Trong những năm qua, nhờ có sự đổi mới về cơ chế quản lý và chính sách kinh tế của Nhà nước, cùng với sự chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đang ngày càng phát triển, duy trì nhịp độ tăng trưởng cao về mọi mặt.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó thì tình hình tội phạm và các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính trên địa bàn huyện có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2017, lãnh đạo TAND huyện Tam Dương đã quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức.

Đồng thời, nhận thức được sâu sắc vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, phát huy kết quả thi đua từ những năm trước, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống TAND năm 2017, lãnh đạo TAND huyện Tam Dương đã chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; triển khai và quán triệt việc thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của địa phương và của lãnh đạoTANDTC đến từng cá nhân trong đơn vị.

Căn cứ vào chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị và giao ước thi đua đã ký kết, ngay từ đầu năm 2017, TAND huyện đã xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Một phiên xét xử của TAND huyện Tam Dương

Nhờ những cố gắng đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, tỷ lệ giải quyết, xét xử các loại án của TAND huyện Tam Dương đạt tương đối cao. Cụ thể, về án hình sự, đơn vị thụ lý 48 vụ, 74 bị cáo; đã giải quyết 38 vụ, 62 bị cáo, đạt tỷ lệ 71,1%. Về án dân sự: Thụ lý 103 vụ, đã giải quyết 51 vụ, đạt tỷ lệ 49.5%. Về công tác giải quyết, xét xử các vụ án hôn nhân gia đình: Thụ lý 171 vụ, đã giải quyết 118 vụ, đạt tỷ lệ 69%. Về công tác xét xử các vụ án kinh doanh thương mại: Thụ lý 8 vụ đã giải quyết 7 vụ, đạt 87,5%. Về công tác giải quyết, xét xử các vụ án hành chính: Thụ lý 3 vụ, giải quyết 2 vụ, đạt 67%. Các vụ, việc còn lại đều đang trong quá trình giải quyết, không có án nào quá hạn luật định; công tác xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, hành chính, kinh doanh thương mại được giải quyết luôn đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích chung, quyền, lợi ích chính đáng của công dân.

Bên cạnh đó, TAND huyện Tam Dương cũng luôn chú trọng tới công tác hòa giải trong việc giải quyết các loại án tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình nên tỷ lệ hòa giải thành cao, qua đó giảm bớt đáng kể mâu thuẫn giữa các đương sự tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi hành án, góp phần ổn định trật tự trên địa bàn. Tuy có những khó khăn nhất định trong việc giải quyết án song với tinh thần và ý thức trách nhiệm Tòa án đều giải quyết các vụ việc kịp thời, đúng thủ tục tố tụng theo luật định, không có vụ nào mắc sai lầm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng và đường lối giải quyết vụ án.

Đồng thời, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng đặc biệt được TAND huyện quan tâm và thực hiện tốt. Lãnh đạo đơn vị phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ, duy trì thường xuyên việc thường trực tiếp công dân tại trụ sở vào tất cả các ngày làm việc; quán triệt thẩm phán và cán bộ phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Những vướng mắc của công dân về trình tự, thủ tục làm đơn khởi kiện tại tòa án đều được cán bộ hướng dẫn tận tình chu đáo, đúng theo quy định của pháp luật. Không để xảy ra hiện tượng cán bộ tiêu cực gây phiền hà sách nhiễu đối với nhân dân và các đương sự.

Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm công tác năm 2017, lãnh đạo TAND huyện Tam Dương đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tiếp tục cố gắng đẩy nhanh tiến độ cũng như nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, phấn đấu không để xảy ra xét xử oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, không để việc giải quyết, xét xử các loại án kéo dài gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Tiếp tục đổi mới và phát huy hiệu quả tranh tụng tại phiên toà, chú trọng đề cao công tác hoà giải trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, phấn đấu giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu quy định của ngành, 100% các bản án hình sự sau khi có hiệu lực đều được đưa ra thi hành kịp thời, đúng quy định của pháp luật. 

Nguồn (congly.vn)

Tin tức sự kiện

APEC Việt Nam 2017 HD Trailer
Xem tất cả »