Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày đăng: 16/01/2017  - Lượt xem: 371

Chiều ngày 03/01/2017, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức học tập, quán triệt 03 Nghị quyết và 01 Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên Toà án nhân dân huyện

 

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Danh, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ - Chánh án Tòa án nhân dân huyện quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Thanh Danh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu những quan điểm chỉ đạo của Đảng để góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

                                

                                                                                                                Thu Hà

Tin tức sự kiện

APEC Việt Nam 2017 HD Trailer
Xem tất cả »