Thông báo

Toà án nhân dân thành phố Vĩnh Yên thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú
25/01/2019
Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên thông báo cho bà Nguyễn Thu Hằng, sinh năm 1968. Nơi cư trú cuối cùng: Tổ dân phố Sậu, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Nguyễn Thu Hằng vắng mặt từ năm 1992. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Nguyễn Thu Hằng liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại: 02113.861.005 để giải quyết việc dân sự yêu cầu tuyên bố một người mất tích theo đơn yêu cầu của ông: Hoàng Văn Sáng. Ai biết được tin tức về bà Nguyễn Thu Hằng thì thông báo cho Toà án nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc theo địa chỉ trên.
Xem chi tiết »
Ngày đăng từ ngày: đến ngày:

Thông báo

Xem tất cả »

Văn bản pháp luật

Xem tất cả »

APEC Việt Nam 2017 HD Trailer
Xem tất cả »