Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

Ngày đăng: 15/07/2019  - Lượt xem: 747

Theo đơn yêu cầu của ông Hoàng Văn Sáng, sinh năm 1965; nơi cư trú: Tổ dân phố Sậu, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thu Hằng, sinh năm 1968; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích (năm 1992): Tổ dân phố Sậu, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khi biết được thông báo này đề nghị bà Nguyễn Thu Hằng liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức của bà Nguyễn Thu Hằng theo thông tin như trên thì báo cho Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên theo địa chỉ trên.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo từ ngày đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Nguyễn Thu Hằng Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Thông báo

Xem tất cả »

Văn bản pháp luật

Xem tất cả »

APEC Việt Nam 2017 HD Trailer
Xem tất cả »