Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính(7)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
1 Cấp mới, cấp lại phù hiệu xe nội bộ. 07/11/2014
2 Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự 14/07/2016
3 Biểu mẫu tố tụng dân sự 14/07/2016
4 Đính chính, sửa đổi nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở 31/12/2015
5 Đóng lại dấu nổi trên ảnh bằng tốt nghiệp 31/12/2015
6 Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá 18/12/2015
7 Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đối với đài vô tuyến điện của đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài 18/12/2015

Lĩnh vực

Cấp ban hành

Cơ quan ban hành