ĐẢNG BỘ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Ngày đăng: 28/11/2016  - Lượt xem: 2788

1. Giới thiệu chung

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập từ khi tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các mặt công tác của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Ban chấp hành Đảng bộ (Đảng ủy) làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đảng ủy viên chịu trách nhiệm trước Đảng ủy khối và Đảng uỷ cơ quan về chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Đảng ủy có chức năng, nhiệm vụ:

- Quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh;

- Xây dựng Nghị quyết và lãnh đạo thực hiện nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng;

- Giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; phát triển đảng viên; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và chấp hành Điều lệ Đảng.

2. Cơ cấu tổ chức

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 5 Chi bộ trực thuộc, với 43 đảng viên, gồm: Chi bộ Tòa Hình sự, Chi bộ Tòa Dân sự, Chi bộ Tòa Kinh tế - Hành chính, Chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án, Chi bộ Văn phòng, Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng.

Đảng uỷ Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 có 06 đồng chí.

Bí thư Đảng bộ: Đồng chí Nguyễn Văn Hoa  – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Phó Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra: Đồng chí Hoàng Thanh Trà – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ