CHI HỘI LUẬT GIA TAND TỈNH VĨNH PHÚC

Ngày đăng: 28/11/2016  - Lượt xem: 3323

Chi hội luật gia Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc là tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, được thành lập từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay.

1. Chức năng, nhiệm vụ

Tuyên truyền pháp luật thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân, đặc biệt là hoạt động giải quyết, xét xử các loại vụ án để tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân;

Tham gia xây dựng pháp luật, kiến nghị với cơ quan nhà nước những vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật;

Phối hợp hoạt động với các cơ quan tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Chi hội;

Phản ánh tâm tư nguyện vọng của giới luật gia trong Cơ quan đến Hội cấp trên và cơ quan có thẩm quyền; động viên tinh thần và quan tâm đến lợi ích của hội viên, làm cho hội viên gắn bó với Hội;

2. Cơ cấu tổ chức

Chi Hội Luật gia Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hiên nay có 43 hội viên.

Ban chấp hành Chi Hội nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 05 người, đồng chí Nguyễn Văn Hoa – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh làm Chi hội trưởng, đồng chí Dương Thị Tuyết – Chánh tòa Tòa Dân sự làm Chi hội phó.

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ