CHI ĐOÀN THANH NIÊN

Ngày đăng: 28/11/2016  - Lượt xem: 3237

1. Chức năng

Chi đoàn thanh niên hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, có trách nhiệm tập hợp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên thanh niên. Chi đoàn phối hợp cùng các Chi bộ giúp đỡ những đoàn viên ưu tú rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên.

Chi đoàn thanh niên là môi trường để đoàn viên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, thể hiện vị trí, vai trò của Đoàn thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Nhiệm vụ

Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; các văn bản của Tòa án nhân dân tối cao và của Đoàn cấp trên cho đoàn viên. Vận động đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học…nhằm đáp ứng yêu cầu của Tòa án nhân dân trong tình hình mới;

Đoàn kết, tập hợp lực lượng thanh niên trong Tòa án, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng chính trị trong việc xây dựng tổ chức các hoạt động;

Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng. Đoàn thanh niên là nguồn cung cấp bổ sung cho Đảng lực lượng trẻ, có tri thức, đạo đức, sức khoẻ để gánh vác công việc;

Cùng với các tổ chức đoàn thể khác tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Tòa án.

3. Cơ cấu tổ chức

Chi đoàn thanh niên cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay gồm 23 đoàn viên.

Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2017 gồm 05 người, đồng chí Lương Văn Tuấn, Thư ký Tòa hình sự làm Bí thư; đồng chí Khổng Thị Đức Hậu Thư ký Văn phong làm Phó Bí thư Chi đoàn.

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ