TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM DƯƠNG

Ngày đăng: 31/03/2017  - Lượt xem: 6666

Trụ sở

Địa chỉ: Khu Đình Thế, thị trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3895.588; Email: tamduong.vinhphuc@toaan.gov.vn

1. Quá trình hình thành, phát triển

Toà án nhân dân huyện Tam Dương được thành lập theo Quyết định số 645/QĐ-QLTA ngày 17 tháng 7 năm 1998 của Bộ Tư pháp. Là cơ quan tư pháp cấp huyện có chức năng giải quyết, xét xử các vụ án hình sự; những vụ việc dân sự (hôn nhân và gia đình; kinh doanh thương mại; lao động); hành chính; giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản; quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật (quyết định thi hành án hình sự; hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; ra quyết định miễn chấp hành hình phạt hoặc giảm mức hình phạt đã tuyên; ra quyết định xoá án tích...).

Trong những năm qua, các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại đều được đưa ra giải quyết, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương.

2. Thành tích đạt được

Kết quả giải quyết các loại vụ việc, trung bình mỗi năm Toà án nhân dân huyện Tam Dương giải quyết, xét xử được hơn 400 vụ việc; tỉ lệ giải quyết đạt từ 97% - 98%; chất lượng giải quyết, xét xử từng bước được nâng lên; tỷ lệ án bị sửa, bị huỷ giảm đáng kể.

Công tác thi hành án hình sự được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, việc ra quyết định thi hành án kịp thời đối với tất cả các trường hợp phải ra quyết định thi hành án; việc cho hoãn thi hành án phạt tù đều đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại về tư pháp được quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Các trường hợp khiếu nại đều được giải quyết dứt điểm, không để xảy ra khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

Công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp địa phương trong công tác đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thu thập chứng cứ để giải quyết các tranh chấp dân sự được đặc biệt chú trọng nhằm bảo đảm cho việc giải quyết xét xử các loại án được kịp thời, khách quan theo quy định của pháp luật.

Với những thành tích đạt được trên các mặt công tác, Toà án nhân dân huyện Tam Dương nhiều năm liền được Chánh án Toà án nhân dân tối cao công nhận "tập thể lao động xuất sắc". Trong đó năm 2016, Toà án nhân dân huyện Tam Dương được Chánh án Toà án nhân dân tối cao tặng Bằng khen. Đơn vị có nhiều cá nhân được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen, nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

3. Cơ cấu tổ chức

 Toà án nhân dân huyện Tam Dương hiện có 15 cán bộ, công chức và người lao động.

Lãnh đạo cơ quan:

Chánh án: Đồng chí Hoàng Văn Sỹ

Phó Chánh án: Đồng chí Lê Thị Bích Ngọc, đồng chí Trần Tiến Dũng

Tòa án nhân dân cấp huyện