TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐẢO

Ngày đăng: 15/02/2017  - Lượt xem: 6571

Trụ sở

Địa chỉ: Km 10, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3853.891; Fax: 0211.3537.056

Email: tamdao.vinhphuc@toaan.gov.vn

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Tam Đảo là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Vĩnh Phúc, được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004 theo Nghị định 153/NĐ-CP của Chính phủ, trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn thuộc các huyện: Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên và thị xã Vĩnh Yên. Toà án nhân dân huyện Tam Đảo được tái lập từ ngày 01/01/2004, cán bộ công chức có 05 đồng chí gồm 1 Chánh án, 1 Phó Chánh án, 1 Thẩm phán, 2 Thư ký.

Trong bối cảnh hội nhập, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta và trước yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp, nhiệm vụ đặt ra đối với hệ thống Toà án nhân dân ngày càng nặng nề, với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao. Thẩm phán, cán bộ công chức, người lao động Tòa án nhân dân huyện Tam Đảo quyết tâm phấn đấu, không ngừng học tập, rèn luyện để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, xứng đáng với vai trò, vị trí trung tâm trong hệ thống các cơ quan tư pháp, cơ quan thực hiện quyền tư pháp.

2. Thành tích đạt được

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về “Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới” và đặc biệt là Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ chính trị về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020", Toà án nhân dân huyện Tam Đảo luôn khắc phục khó khăn về con người, về kinh phí và cơ sở vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp trong việc tiếp nhận đơn khởi kiện và các thủ tục tư pháp tại Toà án; thực hiện công khai, đơn giản hoá thủ tục hành chính tư pháp. Trong công tác xét xử Toà án nhân dân huyện Tam Đảo đẩy mạnh thực hiện tranh tụng, lấy kết quả tranh tụng tại phiên toà làm căn cứ phán quyết của Hội đồng xét xử nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết án. Từ ngày tái lập đến nay, Toà án nhân dân nhân dân huyện Tam Đảo không để xảy ra trình trạng kết án oan người không phạm tội hay bỏ lọt tội phạm, đưa nhiều vụ án trọng điểm đi xét xử lưu động, đã và đang tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từng bước được đổi mới về tổ chức hoạt động, đóng góp quan trọng vào việc ổn định chính trị, trật tự an ninh xã hội ở địa phương.

Với những thành tích đạt được trên các mặt công tác, Toà án nhân dân huyện Tam Đảo nhiều năm được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”, năm 2013, 2015 được tặng Bằng khen của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, năm 2015 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ. Năm 2014 Toà án nhân dân huyện Tam Đảo vinh dự được tặng Cờ thi đua Toà án nhân dân.

3. Cơ cấu tổ chức

Hiện nay Toà án nhân dân huyện Tam Đảo có 14 cán bộ, công chức, người lao động.

Chánh án: Đồng chí Trần Quốc Việt; Phó Chánh án: Đồng chí Nguyễn Thị Thu.

 

 

Tòa án nhân dân cấp huyện