Tòa án nhân dân huyện Sông Lô

Ngày đăng: 15/03/2017  - Lượt xem: 5350

Địa chỉ: thôn Sơn Cầu Nam, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211. 3638.503; Fax: 0211.3638.503

Email: songlo.vinhphuc@toaan.gov.vn

1. Qúa trình hình thành và phát triển

Sông Lô là huyện miền núi của tỉnh Vĩnh Phúc với 17 đơn vị xã, thị trấn; điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Sông Lô còn nhiều khó khăn; đời sống, việc làm của người lao động chưa được cải thiện. Tình hình an ninh, trật tự tuy giữ được ổn định nhưng tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường; hoạt động tội phạm vẫn diễn ra phức tạp theo chiều hướng tăng. Tòa án nhân dân huyện Sông Lô được thành lập ngày 01.4.2009, từ khi được thành lập đến nay, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn như trụ sở làm việc chưa được xây dựng, hiện nay còn phải đi ở nhờ nhà văn hóa của thôn, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc còn thiếu thốn… nhưng tập thể cán bộ, công chức trong đơn vị luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

2. Thành tích đạt được

Kết quả giải quyết các loại vụ việc, trung bình mỗi năm đơn vị phải giải quyết hơn 300 vụ việc, tỷ lệ giải quyết đạt từ 96% đến 99,5%. Chất lượng xét xử từng bước được nâng lên, tỷ lệ án bị hủy, bị sửa giảm dần, công tác thi hành án hình sự được thực hiện đúng quy định của pháp luật, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại về tư pháp được quan tâm và thực hiện nghiêm túc, công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp địa phương trong công tác đấu trang phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật được đặc biệt chú trọng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua công tác xét xử lưu động, hàng năm đơn vị đưa ra xét xử lưu động các vụ án hình sự đạt tỷ lệ 48% trở lên.  

Bên cạnh đó, các lĩnh vực cải cách hành chính tư pháp; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của Tòa án; công tác thống kê tổng hợp, thi đua khen thưởng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chung của Tòa án nhân dân huyện Sông Lô.  

Với những thành tích đạt được như trên, nhiều năm liền Tòa án nhân dân huyện Sông Lô được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”. Đơn vị có nhiều cá nhân được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tặng bằng khen, giấy khen, nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

3. Cơ cấu tổ chức

Tòa án nhân dân huyện Sông Lô hiện có 13 cán bộ, công chức, người lao động.

Chánh án: Đồng chí Trần Quốc Hồng; Phó chánh án: Đồng chí Nguyễn Kiên Thành.

Tòa án nhân dân cấp huyện