TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LẬP THẠCH

Ngày đăng: 28/02/2017  - Lượt xem: 5408

Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Số điện thoại: 0211.3830.120; FAX:

Email: lapthach.vinhphuc@toaan.gov.vn

1. Quá trình hình thành, phát triển

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa IX kỳ họp thứ 10 ngày 06/11/1996 về việc chia tỉnh Vĩnh Phú thành 2 tỉnh mới tên là Phú Thọ và Vĩnh Phúc, Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1997 trên cơ sở quyết định thành lập số: 1177/QĐ-QLTA ngày 30/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Sau sự điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị định số: 09/2008/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, huyện Lập Thạch được tách thành 02 huyện mới có tên là Lập Thạch và Sông Lô. Theo kế hoạch đó, Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch một lần nữa được điều chỉnh biên chế và thực hiện chức năng nhiệm vụ trên địa bàn huyện mới kể từ ngày 01/4/2009.Từ đó đến nay, Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch không ngừng hoàn thiện cả về cơ cấu tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng và các mặt hoạt động của Tòa án.

Về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch là đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng nhiệm vụ trọng tâm là giải quyết, xét xử các vụ việc sơ thẩm và thực hiện công tác thi hành án hình sự theo thẩm quyền. Được sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền địa phương, Hội trường xét xử, nơi làm việc cho cán bộ công chức được sửa chữa, nâng cấp thường xuyên; được cấp các phương tiện công như ô tô, xe máy và được trang bị đầy đủ thiết bị kỹ thuật phục vụ nghiệp vụ chuyên môn như máy phô tô, máy fax, máy vi tính, điện thoại bàn, v.v...

2. Thành tích đạt được

Kết quả giải quyết các loại án cho thấy, trung bình mỗi năm đơn vị phải giải quyết gần 400 vụ án các loại, chất lượng xét xử từng bước được nâng lên, tỷ lệ án bị hủy, bị sửa giảm dần, công tác thi hành án hình sự được thực hiện đúng quy định của pháp luật, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại về tư pháp được quan tâm và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp địa phương trong công tác đấu trang phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật được đặc biệt chú trọng...

Với những thành tích đạt được trên các mặt công tác, Toà án nhân dân huyện Lập Thạch nhiều năm được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”, trong 03 năm 2010, 2011, 2012 được tặng thưởng “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” và năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đơn vị có nhiều cá nhân được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tặng bằng khen, giấy khen, nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

3. Cơ cấu tổ chức

Tổng số cán bộ, công chức, người lao động được giao là 15 người, gồm: 01 Chánh án, 02 Phó Chánh án; 02 Thẩm phán; 05 Thư ký; 01 Kế toán, 01 kỹ thuật viên đánh máy và 03 hợp đồng. Trong đó trình độ đại học, cao đẳng, chiếm tỷ lệ 87%; về trình độ chuyên môn có 01 Thạc sỹ luật và 09 cử nhân luật; Trình độ chính trị: 01 đồng chí cao cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí trung cấp lý luận chính trị và 02 sơ cấp lý luận chính trị.

Lãnh đạo cơ quan:

Chánh án: Đồng chí Trần Văn Sơn

Phó Chánh án: Đồng chí Trần Văn Lực, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa

Tòa án nhân dân cấp huyện